BLOGS

ระบบลูกปืนของบันไดจักรยานเรื่องเล็กๆที่น่ารู้ ตอนที่2

  บันไดจักรยาน MKS PEDAL  by 104 Custom Cycles

   หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้ทำความรู้จักระบบลูกปืนบันได
 กันไปแล้วถึง 2 ระบบ ซึ่งเป็นระบบลูกปืนไดแบบลูกปืนเปลือย
 (หรือแบบเรียงเม็ด) วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบลูกปืน
 กันอีก 3 ระบบ ซึ่งเป็นแบบ ลูกปืนตลับผสมกับตัวบุชชิ่ง ซึ่ง
 ระบบทั้งหมดนี้บันไดแต่ละยี่ห้อมีวิธีการในการจัดเรียงโครงสร้าง
 ต่างกัน แต่เราขอนำเสนอในแบบของบันไดMKS เป็นตัวอย่าง
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนและนำไปใช้ศึกษาเปรียบ
 เทีบบกับของยี่ห้ออื่นกันต่อในอนาคตครับ

  TRIPLE SEALED BEARINGS

   ระบบที่สามTRIPLE SEALED BEARINGS
   ระบบนี้ประกอบด้วยตลับลูกปืนแบบตลับ (Sealed Bearings)
 สามตลับ ตัวแรกอยู่ด้านนอกบันได(อยู่บริเวณปลายนอกสุด)
 ส่วนอีกสองตัวภายในบันได ระบบมีการหมุนที่ราบรื่นมากเพราะ
 ใช้ลูกปืนถึงสามตลับ ซึ่งทำให้สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้
 ตลับลูกปืนมีการเรียงลำดับความสูงและต่ำไว้ซึ่งเป็นวิธีการ
 เฉพาะในแบบของ MKS   ด้วยความสูงต่ำที่ต่างกัน ทำให้เกิด
 การการกระจายน้ำหนักที่เหมาะสม  ส่งผลให้ยืดอายุการใช้
 งานของบันไดได้อย่างยาวนาน บันไดที่เลือกใช้ลูกปืนในระบบ
 นี้ของ MKS จะเป็นบันไดในระดับ พรีเมียมเกดคือ
 SYLVAN TOURING NEXT ,ALLWAYS、US-L、
 UrbanPlatform、UrbanStep-A A、US-B NUEVO

 

 สำหรับข้อควรระวังในการใช้งานลูกปืนแบบตลับ
※อย่าถอดแบริ่งที่ปิดผนึกตลับบรรจุเนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้
 ได้รับการปรับแต่งอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องบำรุงรักษา

※อย่าฉีดสารหล่อลื่นเข้าไปในแบริ่งที่ปิดผนึกตลับเพราะน้ำมัน
 หล่อลื่นกระตุ้นการรั่วไหลของไขมันและลดอายุการใช้งานของ
 ตลับลูกปืน

 

  ระบบที่สี่ FINEST SEALED BEARINGS

  ระบบที่สี่ FINEST SEALED BEARINGS   

   ระบบนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับบันไดที่ใช้ในการแข่งขัน
 โดยถูกตรวจสอบและรับรองจากสำนักงาน NJS
{Nihon Jitensha Shinkōkai หรือ (Japan Keirin Association)}
 ที่บันไดมีตลับลูกปืน (SEALED FINEST) 2 ตัว ประกอบขึ้นด้วยมือ
 (hand made)และเซตปรับให้เหมาะสมแต่ละอัน  โดยการตั้งค่า
 ความหนาของแผ่นรองขนาดบางเฉียบเพียง 0.03มม.ถึง0.2 มม.
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ
 การถีบที่ราบรื่นที่สุด

 สำหรับบันไดของ MKS ที่ใช้ลูกปืนระบบนี้คือ SUPREME、RX-1

 

  ระบบที่ห้า SEALED & BUSHING BEARINGS

  ระบบที่ห้า SEALED & BUSHING BEARINGS

   หลักในการออกแบบระบบนี้ จะยึดความเบาและขนาดของ
 บันไดที่มีขนาดเล็กแต่ยังคงประสิทธิภาพในการหมุนและการ
 ใช้งานได้ดี โดยโครงสร้างจะประกอบไปด้วย ลูกปืนแบบตลับ
 1 ชุดอยู่ด้านปลายของบันได และบุชชิ่ง (Bushing) 1  ตัวอยู่
 ภายในบันได

 สำหรับบันไดของ MKS ที่ใช้ลูกปืนระบบนี้คือ Compact、
 CYGMA、US-S、DD-FORCE

  

   ข้อควรระวังสำหรับบันไดจักรยานที่ใช้ลูกปืนแบบ(SEALED BEARING)คือ
  ※อย่าถอดแบริ่งที่ปิดผนึกตลับบรรจุเนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้
  ได้รับการปรับแต่งอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องบำรุงรักษา

  ※อย่าฉีดสารหล่อลื่นเข้าไปในแบริ่งที่ปิดผนึกตลับเพราะน้ำมัน
  หล่อลื่นกระตุ้นการรั่วไหลของไขมันและลดอายุการใช้งานของ
  ตลับลูกปืน

   และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบลูกปืนบันไดจักรยาน
   ทั้งหมดหวังว่าคงเป็นความรู้ ใส่บ่าแบกหามไว้ไม่มากก็น้อยครับ

   ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆจาก www.mkspedal.com 
  และการถอดรื้อบันไดรถของตัวเองเพื่อเห็นภาพที่สมจริงยิ่งขึ้นครับ