BLOGS

รีวิว ยางนอกจักรยาน Panaracer ที่น่าสนใจในปี 2019

.

   ยางนอกจักรยาน Panaracer ในรุ่น Race Evo L, A, D ผลิตที่ เมืองแทมบะ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
รวมไปถึงยางรุ่นใหม่อย่าง Gillar  ยางนอกรุ่นที่น้ำหนักเบาที่สุดของ Panaracer น้ำหนักเพียง170 กรัม (25 C)

  นอกเหนือจากยางในแบบ ON ROADแล้ว   ยางสำหรับ  Touring Gravel เช่นยาง 'Gravel King' และ
'Gravel King SK' ก็เป็นยางในชีรียส์หลักที่ใช้ บนถนนแบบลูกรัง  ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
ตั้งแต่ปี2018 จนถึงปัจจุบัน

  สำหรับยางรุ่นใหม่ Panaracer Gillar   ถูกพัฒนาเทคโนโลยี ใช้  "ZSG Advanced  Compound" เป็นเทคโนโลยี
ส่วนผสมของเนื้อยาง    ที่ต้องการลดความต้านทานการหมุน ในขณะที่ยังคงพลังการยึดเกาะถนนที่สูง    ให้ความ
รู้สึกในการขับขี่ที่ดี  ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการรวมเทคโนโลยี “สายอัลตร้าไฟน์” ที่มีน้ำหนักเบามากเป็นพิเศษ
"สาย AX α" ที่ความหนาแน่นสูงจึงช่วยลดความต้านทานต่อการหมุนและการลด น้ำหนักได้อีกด้วย 
Credit :http://wpbc.dc-ei.work/special/brandguide-11505/